1.Basamak Sağlık Kuruluşlarında Yapılacak Ek Ödemeler Hakkında Beklenen Yazı Yayınlandı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
1.Basamak Sağlık Kuruluşlarında Yapılacak Ek Ödemeler Hakkında Beklenen Yazı Yayınlandı
Abone ol
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü birinci basamak sağlık kuruluşlarında yapılacak ek ödemelerle ilgili gönderilen yazı:

SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 17.05.2021 tarih ve 39569180-010.99 sayılı COVID-19 Pandemisi Nedeniyle
İl Sağlık Müdürlüklerinde Yapılacak Ek Ödeme konulu yazısı

Bilindiği üzere, İl Sağlık Müdürlükleri ve birimlerinde (birinci basamak sağlık kuruluşlarında) görevli personele 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık
Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5’inci maddesi uyarınca 28.11.2014 tarihli ve 29189 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.12.2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik”te belirlenen usul ve esaslar uyarınca ek ödeme yapılmaktadır.


Ancak dünya genelinde ortaya çıkan ve halen devam eden COVID- 19 pandemisi nedeniyle, Ülkemizde salgının etkilerinin asgari düzeyde tutulması ve bertaraf edilmesi
amacıyla sağlık hizmetleri öncelikli olarak söz konusu hastalığın önlenmesi, tetkiki ve tedavisine yönlendirilmiştir. COVID-19 salgın hastalığının önlenmesi ve bu hastalığa
yakalananların ve/veya şüphesi bulunanların; takibi, tedavisi, koordinasyon ve naklinde görevlendirilen personel ile bunların numuneleri ile teması olan personelin motivasyon ve teşviki ile birlikte Bakanlığımızın ek ödeme dağıtımına ilişkin uygulamalarında birlik sağlamak amacıyla; Bakanlık Makamından alınan 17.05.2021 tarihli ve E-39569180-020-763 sayılı Onay kapsamında İl Sağlık Müdürlüklerinin 2021 yılı Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz
dönemlerine ait ek ödeme hesaplamalarına ilişkin olarak;


Belirtilen dönemlerde COVID-19 pandemisi kapsamında sağlık hizmeti sunmak üzere;
 Saha filyasyon ekiplerinde görev alan personele (aşı için görevlendirilen personel dahil),
 İl çağrı merkezi filyasyon ekiplerinde görev alan personele,
 COVID-19 operasyon merkezi ve merkez filyasyon ekiplerinde (bulaşıcı hastalıklar
biriminde) görev yapan personele,
 COVID-19 Yetkilendirilmiş Tanı Laboratuvarı olarak belirlenen ve PCR testi çalışılan Halk Sağlığı Laboratuvarlarında PCR testi numunesini kabul eden, çalışan ve sonuçlandıran personele,
 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında görev yapan personele,
 İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezinde görev yapan personele,
 İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul Üyesi olarak görev yapan tabiplere,
 Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara ve vaka çıkması durumunda veya aşı kapsamında özellikli gruplar olarak belirlenen okul, askeri birlikler, cezaevleri, sevgi
evleri, engelli bakım merkezleri ve huzurevlerinde görevlendirilen personele, 
 Suriye’de terörden arındırılan Fırat kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekât
bölgelerinde insani yardım amaçlı işletilen sağlık hizmet birimlerine görevlendirilen ve

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünce belirlenen COVID-19 için ayrılmış alanlarda görev yapan tabip ve sağlık hizmetleri sınıfı İl Sağlık Müdürlüğü personeline, belirtilen görev ve birimlerde fiilen görev yaptıkları süreler için,
1) Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında görevli sağlık hizmetleri sınıfı personele 1,20 katsayısı,
2) Sağlık hizmetleri sınıfı personele 1,00 katsayısı,
3) Sağlık hizmetleri dışındaki diğer hizmet sınıflarındaki personele 0,50 katsayısı,
4) Eczacı 3,15 katsayısı,
5) Tabip 5,85 katsayısı,
6) Diş tabibi 5,70 katsayısı,
7) Uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlara 9,00 katsayısı,
8) Uzman diş tabibi 5,90 katsayısı,
9) Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ile PCR testi çalışılan laboratuvarlarda görevli tabip 6,10 katsayısı,
10) Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ile PCR testi çalışılan laboratuvarlarda görevli uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlara 11,25 katsayısı,
11) İlgili mevzuatı uyarınca aile hekimliği birimlerine geçici görevlendirilen Müdürlük personeli için hesaplanacak/bildirilecek ek ödeme için 2., 5. ve 7’nci maddede
belirtilen katsayılar,
12) Suriye’de yukarıda belirtilen sağlık hizmet birimlerinin COVID-19 için ayrılmış alanlarında görev yapan tabip ve sağlık hizmetleri sınıfı personel için 2’nci madde
“1,20”, 4’üncü madde “3,15”, 5’inci madde “6,10”, 6’ncı madde “5,70”, 7’nci madde “11,25” ve 8’inci madde “5,90” katsayısı uygulanır.
Yukarıda belirtilen katsayıların en yüksek devlet memuru aylığı ile çarpımı sonucu bulunan tutar esas alınarak ek ödeme hesaplanır. Bunun dışında tabip dışı sağlık hizmetleri
sınıfı personelin COVID-19 pandemisi kapsamında sağlık hizmeti sunum alanları dışında çalıştığı süreler için E-2 ve E-3 grubu ilçe entegre hastanesi ile Suriye’de ki sağlık hizmet birimlerinde“0,40” ve diğer birimlerde “0,25” katsayısı esas alınarak ek ödeme hesaplanır. 


Mezkûr Yönetmelikte belirlenen usûl ve esaslar doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüklerinin döner sermaye ek ödemesi hesaplamasına devam edilmesi ve yukarıda sayılan
birim/görevlerde yer alan personele her iki hesaplamanın birlikte yapılarak yüksek olan tutarın esas alınması gerekir.

Tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personel için belirlenen “1,20, 1,00, 0,40 ve 0,25” katsayıları ile sağlık hizmetleri dışındaki diğer hizmet sınıflarındaki personel için belirlenen “0,50” katsayısı üzerinden hesaplanan tutar 209 sayılı Kanunun 5’inci maddesi uyarınca ödenen sabit ek ödeme tutarından mahsup işlemine konu edilmeden ödenir.

Her iki ödemenin toplam tutarı, 209 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci ve üçüncü cümlesi ile 2020-2021 yıllarını kapsayan Kamu Görevlilerinin Hakem Kurulu Kararlarının, Sağlık ve Sosyal Hizmet İş Koluna İlişkin Üçüncü Bölümünün 6’ncı ve 26’ncı maddelerinde belirtilen tavan oranları uyarınca hesaplanan tavan ek ödeme tutarını geçemez.


Yapılacak olan her iki ek ödeme hesaplamasında da aktif çalışma gün katsayısı esas alınacak olup, 2020-2021 yıllarını kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararlarının, Sağlık ve Sosyal Hizmet İş Koluna İlişkin Üçüncü Bölümünün 25 inci maddesi hükmü uyarınca ayda en fazla 5 güne kadar yılda toplam 12 güne kadar olan yıllık izin süreleri ve süt izninde geçirilen süreler ile anılan Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinin (h) bendinde çalışılmış gün olarak değerlendirilen günler ile COVID-19 salgın hastalığına yakalananlar ve/veya karantina altında olanların, bu durumlarının İl Sağlık Müdürlüğünce belgelendirilmesi halinde kullandıkları hastalık izin süreleri hariç olmak üzere kullanılan izinler (14.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde yer alan idari izinler dâhil) çalışılmayan gün olarak değerlendirilecektir.


İl Sağlık Müdürlükleri ve birimlerinde mezkûr Yönetmelik kapsamında bulunan personele, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz 2021 dönemlerinde yukarıda belirlenen usul ve
esaslar çerçevesinde ek ödeme yapılması hususunda;


Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Mehmet İSLAMOĞLU
Bakan a.
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü

Anahtar Kelimeler:
 • 1
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 2
  KOMİK
 • 1
  İNANILMAZ
 • 1
  ÜZGÜN
 • 2
  KIZGIN
1 Haziran'dan Sonra Ne Olacak?Önceki Haber

1 Haziran'dan Sonra Ne Olacak?

Ambulans Kaza Yaptı: 4 YaralıSonraki Haber

Ambulans Kaza Yaptı: 4 Yaralı

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar