ATT ve Paramedik Kimdir,Farkları Nelerdir?

Acil Tıp Teknisyeni  (ATT) ve Acil Tıp Teknikeri (Paramedik) Kimdir,Ne iş yapar?

Acil tıp teknisyenleri (ATT)’nin acil tıbbi yardım ve bakım ile sınırlı olmak kaydıyla tıbbi görev, yetki ve sorumlukları şunlardır;

             a) Acil tıp teknisyenleri, birlikte çalıştığı hekim ve/veya AABT’nin talimatı ve onayı ile Ek-1’deki temel eğitim programı ve Ek-2’deki akış şemalarına uygun olarak;

             1) İntravenöz girişim yapmak,

             2) Oksijen uygulaması yapmak,

             3) Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak,

             4) Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak,

             5) Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak,

             6) Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak,

             7) Temel yaşam desteği protokollerini uygulamak,

             8) Temel yaşam desteği uygulaması sırasında yarı otomatik ve tam otomatik eksternal   defibrilatörleri kullanmak,

             9) Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak,

             ile yetkilidirler.

             b) ATT’ler bu yetkilerini sadece hastane öncesi alanda görev yapan hekimli ve/veya AABT’li ambulanslar ve acil sağlık araçları, hekim veya AABT bulunmayan nakil ambulansları ile görev yaparken, Ek-1’ deki temel eğitim programını tamamladıktan sonra Ek-2’ de sunulan akış şemalarına göre uygulayabilirler. Bu yetkilerini ambulans ve acil sağlık araçları dışında, hekimin yazılı veya sözlü talimatı ve onayı olmadan kullanamazlar.

 

Ambulans ve acil bakım teknikerleri (AABT)’nin acil tıbbi yardım ve bakım ile sınırlı olmak kaydıyla tıbbi görev, yetki ve sorumlukları şunlardır;

             a) Ambulans ve acil bakım teknikerleri (AABT) Ek-1’deki temel eğitim programı, Ek-2’deki akış şemaları ve diğer zorunlu eğitim programlarına uygun olarak;

             1) İntravenöz girişim yapmak,

             2) Hastaneye ulaşıncaya kadar, kabul edilen acil ilaçları ve sıvıları kullanmak,

             3) Oksijen uygulaması yapmak,

             4) Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak,

             5) Kardiyo-pulmoner resüsitasyon ve defibrilasyon yapmak,

             6) Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak,

             7) Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak,

             8) Monitörizasyon ve defibrilasyon uygulamak,

             9) Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak,

             10) Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak,

             11) Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olmak,

              ile yetkilidirler.

             b) AABT’ler bu yetkilerini sadece hastane öncesi alanda görev yapan hekimsiz ambulanslar veya acil sağlık araçları ile görev yaparken Ek-1’deki temel eğitim programını tamamladıktan sonra Ek-2’de sunulan akış şemalarına göre uygulayabilirler. Bu yetkilerini, ambulans ve acil sağlık araçları dışında, hekimin yazılı veya sözlü talimatı ve onayı olmadan kullanamazlar.

 

Acil Tıp Teknikeri ve Teknisyeni Arasındaki Fark Nedir?

Sağlık meslek lisesi Acil Tıp Teknisyenliği bölümünden mezun olanlar Acil Tıp Teknisyeni (ATT) , meslek yüksekokulu Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği (AABT) bölümlerinden mezun olanlar ise Paramedik ünvanını alır. Kısaca lise mezunları teknisyen, önlisans üniversite mezunları tekniker ünvanı alır. Yaptıkları iş açısından büyük bir fark yoktur,Paramediklerin yukarıda belirtildiği gibi Görev,Yetki ve Sorumlulukları daha fazla olup Ekibin sorumlusudur. 

* Maaşlarında (Nöbet Ücreti,Döner Sermaye) farklılıklar bulunmaktadır

Acil Tıp Teknikeri ve Teknisyeni  Okul Süreleri 

Paramedik önlisans bölümü eğitim süresi 2 senedir. 2 senelik üniversite eğitiminin sonrasında Paramedik ünvanı alınır.

Acil Tıp Teknisyeni ünvanı, sağlık meslek liselerinde alınan 4 senelik eğitimin sonrasında kazanılır.

Acil Tıp Teknikeri ve Teknisyeni Maaşları

Devlet memuru olan Acil Tıp Teknikerlerinin (Paramedik) Maaşları;

Maaş, Sabit Ek Ödeme, Döner Sermaye (Performans Ödemesi çalıştıkları gün kadar hak ediş) ve varsa Nöbet Paralarının toplanmasıyla tespit edilir.

Yeni başlayan bir Paramedik için bu ücretler yaklaşık olarak

*2100+**921+(***0-700 arasında farklılık gösterebilir) + ****Nöbet parası biçimindedir.

Ayrıca 112 çalışanları aylık 220 TL Yemek yardımı almaktadırlar.

Nöbet ücreti saati yaklaşık olarak 14,5 TL‘dir ve aylık 120 saate dek ödeme alınır.


* Maaş

** Sabit Ek Ödeme

*** Döner Sermaye (Performans Ödemesi,30 günden az çalışıldığında ciddi kesintiler olabilir.)

**** Nöbet Ücreti

****** Bu maaş ücretleri çalıştığınız kuruma ve bölgeye göre 200 TL’ye kadar değişiklik arz edebillir.


Devlet memuru olan Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Maaşları;

Maaş, Sabit Ek Ödeme, Döner Sermaye (Performans Ödemesi çalıştıkları gün kadar hak ediş) ve varsa Nöbet Paralarının toplanmasıyla tespit edilir. 

Yeni başlayan bir Paramedik için bu ücretler yaklaşık olarak 

*1800+**921+(***0-500 arasında farklılık gösterebilir) + ****Nöbet parası biçimindedir. 

Nöbet ücreti saati yaklaşık olarak 12,2 TL‘dir ve aylık 120 saate dek ödeme alınır.

Ayrıca 112 çalışanları aylık 220 TL Yemek yardımı almaktadırlar.


Özel hastanelerde ise ;

Maaşınız tecrübenize oranla 1700 TL ile 4.000TL arası farklılık gösterebilir.

Hemen 4000 TL hayali kurmayın. Oralara ulaşabilmeniz için bu mesleğe senelerinizi vermeniz lazımdır. Özel hastanelerde sabit bir nöbet ücreti olmaz. O sebepe kesin bir şey söylemek mümkün değil. Özel hastanede her şey size kalmış. Eğer kendinizi yetiştirirseniz ve istenen eleman olursanız rahat edebileceğiniz maaşlara işe girebilirsiniz. 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Sözün bittiği yer... Sağlık meslek lisesi öğrencisi bile bunu yaparsa...
Sözün bittiği yer... Sağlık meslek lisesi öğrencisi bile bunu yaparsa...
112 Acil Servise 'Hangi partiye oy vermemi istersiniz?' Sorusu
112 Acil Servise 'Hangi partiye oy vermemi istersiniz?' Sorusu