KPSS–2020/14 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Hakkında Duyuru

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
KPSS–2020/14 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Hakkında Duyuru
Abone ol
KPSS-2020/14 sonucuna göre yerleşenlerin göreve başlama işlemleri hakkında; 657sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 6.6.1978 tarihli ve7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli PersonelÇalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilenhususlar ile ilgili inceleme işlemleri tamamlandıktan sonra Sağlık Bakanlığı YönetimHizmetleri Genel Müdürlüğü’nün (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinde en kısasürede detaylı duyuru yapılacaktır.

KPSS–2020/14 SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIMI HAKKINDA DUYURU

(I). Bölüm

Bakanlığımız sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin KPSS-2020/14 yerleştirme sonuçları 15.12.2020 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanmıştır.

KPSS-2020/14 sonucuna göre yerleşenlerin göreve başlama işlemleri hakkında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen hususlar ile ilgili inceleme işlemleri tamamlandıktan sonra Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinde en kısa sürede detaylı duyuru yapılacaktır.

KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzunun Açıklamalar ve Uyarılar bölümündeki 10 uncu maddesinde belirtildiği üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalardan yararlanabilecek durumda olup;

1- Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmuş olmakla birlikte; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3’üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükümlerinin kendilerine uygulanamadığını gösteren, görev yaptığı kurumun atamaya yetkili amiri tarafından onaylanmış belgeyi,

2- Eş durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmuş olanların, eşinin kamu personeli olduğunu gösteren, ilgili kurumun atamaya yetkili amiri tarafından onaylanmış belgeyi,

3- Sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmuş olanların, talebine esas teşkil eden (kendisi veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarına ait) üniversiteler veya Bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporunun onaylı örneğini,

4- Unvan değişikliği kapsamında yerleşenlerin, görev yaptığı kurumun atamaya yetkili amiri tarafından onaylanmış, pozisyon unvanını içeren hizmet belgesini, 30.12.2020 Çarşamba günü saat 18.00’a kadar bir dilekçe ekinde T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya /ANKARA adresine kargo veya iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri ya da elden teslim etmeleri gerekmektedir.

(II). Bölüm

KPSS-2020/14 sonucuna göre; - Odyolog, - Perfüzyonist, - Dil ve Konuşma Terapisti, - Sağlık Fizikçisi, 2 pozisyonlarına yerleşenlerin aşağıda belirtilen belgeleri, 30.12.2020 Çarşamba günü saat 18.00’a kadar bir dilekçe ekinde T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya /ANKARA adresine kargo veya iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri ya da elden teslim etmeleri gerekmektedir.

ODYOLOG, PERFÜZYONİST, DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ, SAĞLIK FİZİKÇİSİ POZİSYONLARINA YERLEŞENLERİN DİPLOMA TESCİL VE GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Diploması henüz tescil edilmemiş olanlardan istenen belgeler:

(Yurt içinde eğitimini tamamlayanlar)

• Lisans/Yüksek Lisans/Doktora Diplomasının aslı.

• T.C. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı sureti. (Yurt dışında eğitimini tamamlayanlar)

• YÖK’ten alınmış denklik belgesinin aslı ve noter tasdikli sureti.

• Lisans/Yüksek Lisans/Doktora Diplomasının aslı ve noter tasdikli Türkçe Tercümesi.

• Harç makbuzu. • Vukuatlı nüfus kayıt örneği. • T.C. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı sureti.

2) Diploması daha önce tescil edilmiş olanlardan istenen belgeler: • Lisans/Yüksek Lisans/Doktora Diplomasının tasdikli sureti.

3) Göreve başlama işlemleri için gerekli belgeler: a) Adres bildirimini, görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanını, adli sicil kaydı yazılı beyanını ve erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını içeren (Ek-2) Form,

b) ÖSYM tarafından Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/14 tercih kılavuzunda söz konusu unvanlar için belirtilen programlardan mezun olmayan adayların ayrıca öğrenim durumları itibarıyla Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti, Sağlık Fizikçisi olabileceklerine ilişkin kendi adlarına alınan YÖK kararı,

c) Mezuniyet durumunu gösteren https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-mezunbelgesisorgulama e-Devlet internet adresinden alınacak mezun belgesi,

d) KPSS-2020/14 yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı,

e) 2 adet vesikalık fotoğraf, f) Mal Bildirim Beyannamesi, (Doldurulup kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)

g) e-Devlet internet adresinden alınacak Sigortalı Hizmet Cetveli dökümü. (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu) 3 Diplomaları henüz tescil edilmemiş olanlar 1. ve 3. maddede belirtilen belgeleri, diplomaları daha önce tescil edilmiş olanlar ise sadece 2. ve 3. maddede belirtilen belgeleri gönderecek olup bu duyuru kapsamında sadece Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma gerekmektedir. NOT: (I). ve (II). bölümlerde belirtilen süre içinde Bakanlığa ulaşmayan belgeler işleme alınmayacak olup gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler göreve başlatılmayacak, göreve başlatılmış olsalar dahi hizmet sözleşmeleri feshedilecektir.

Kamuoyuna Saygı İle Duyurulur 16/12/2020

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 1
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 1
  KIZGIN
KPSS-2020/14 Sağlık Bakanlığı Yerleştirme Sonuçları AçıklandıÖnceki Haber

KPSS-2020/14 Sağlık Bakanlığı Yerleştirm...

KPSS 2020/14 Acil Tıp Teknisyeni (ATT) En Düşük ve En Yüksek PuanlarSonraki Haber

KPSS 2020/14 Acil Tıp Teknisyeni (ATT) E...

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar