KPSS 2020/11 İle Atananlardan İstenilen Belgeler Ve Atama İşlemleri Hakkında Duyuru

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
KPSS 2020/11 İle Atananlardan İstenilen Belgeler Ve Atama İşlemleri Hakkında Duyuru
Abone ol
ÖSYM Tarafından KPSS 2020/11 Sonucuna Göre T.C. Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Kadrolarına Yerleştirilmesi Yapılan Adayların Atanmasına Esas Olmak Üzere İstenilen Belgeler Ve Atama İşlemleri Hakkında Duyuru

ÖSYM TARAFINDAN KPSS 2020/11 SONUCUNA GÖRE T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI KADROLARINA YERLEŞTİRİLMESİ YAPILAN ADAYLARIN ATANMASINA ESAS OLMAK ÜZERE İSTENİLEN BELGELER VE ATAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına, ÖSYM tarafından KPSS- 2020/11 Yerleştirme sonuçları mezkûr başkanlık tarafından 29 Eylül 2020 tarihinde ilan edilmiştir. Bu kapsamda; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına aday memur statüsünde yerleşenlerin göreve başlama işlemleri aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır.

1-Göreve Başlama İşlemlerine İlişkin Başvurular;

• Bakanlığımız merkez teşkilatı kadrolarına yerleşen adaylardan, başvuru için istenen evraklar, 02/10/2020- 16/10/2020 tarihleri arasında (Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001.Cadde No:9 Çankaya/Ankara) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Atama Dairesi Başkanlığına 3’üncü ve 4 üncü maddede belirtilen durumlar hariç bizzat atanmaya hak kazanan aday tarafından elden teslim edilecek olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

• Bakanlığımız taşra teşkilatı kadrolarına yerleşen adaylardan, başvuru için istenen evraklar 02/10/2020- 16/10/2020 tarihleri arasında (Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001.Cadde No:9 Çankaya/Ankara) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Birimine 3’üncü ve 4’üncü maddede belirtilen durumlar hariç posta veya kargo ile gönderilebileceği gibi atanmaya hak kazanan aday tarafından elden de teslim edilebilecektir.

2- Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlığı altında düzenlenen 9 uncu maddesine göre, Bakanlığımız kadrolarına yerleştirilen hak sahiplerinden gerçeğe aykırı belge verenler, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Bu kişilere mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedel yasal faiziyle birlikte geri alınacaktır.

3-Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

4- Halen askerde olmaları sebebiyle atama için istenilen başvuru evraklarını teslim edemeyecek durumda olanlar, başvuru evrakını birinci derece yakınları aracılığı ile birinci maddede belirtilen yerlere teslim edebilecektir. Bu durumdaki hak sahipleri, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte yakınları aracılığı ile evrakını teslim ettiği birime başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydıyla atamalarına müteakip yerleşmeye hak kazandıkları yerde göreve başlatılacaktır.

5- Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında bir kadroya yerleşip, evraklarını 16/10/2020 tarihine kadar teslim etmeyenlerin atamaları yapılmayacak ve adreslerine bilgi verilmeyecektir.

6- Ataması yapılanların tebligat işlemleri için MERNİS deki adresleri geçerli olacaktır. Süreç içerisinde adayın adresinde herhangi bir değişiklik olması halinde adresinin güncellenmesine ilişkin yükümlülük kendisine ait olacaktır. Ayrıca hak sahibi başvuru formuna iletişim bilgilerini de eklemekle yükümlüdür.

7- Evrak tesliminde “Geçici Mezuniyet Belgesi” sunacaklardan, mezuniyetlerinin üzerinden 2 (iki) yıl geçenlerin geçici mezuniyet belgesi ya da onaylısı kabul edilmeyecektir. (Okuldan diplomalarının aslını alırken, onaylayanın kaşesi, imzası ve mühür olacak şekilde bir fotokopisini onaylatabilirler.)

8- Bakanlığımız kadrolarına yerleşip başvuru evraklarını eksik dolduran veya eksik evrak teslim eden adayların başvuruları ile ilgili sorumluluk tamamen adayın kendisine ait olacaktır.

9- Bakanlığımız kadrolarına yerleşenlerden halen Bakanlığımız Bağlı Kuruluşlarında ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi kadrolu olarak görev yapanların atamaları kurumlarından muvafakat sağlandıktan sonra yapılacaktır. (bu durumda olanlar istifa etmeyip çalışmaya devam edecek olup kendilerine atama kararı ulaştıktan sonra kurumlarından ayrılış yapacaklardır.) ATAMALAR;

Atamaya esas belgeler, iş bu ilanda belirtilen birimlere teslim edilmesini müteakip Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından incelendikten sonra Ek-1’de belirtilen şartlara ve 2020/11 KPSS Tercih Kılavuzunda belirtilen şartlara sahip olan adayların ataması Merkez Teşkilatı/İl Sağlık Müdürlükleri emrine yapılacak olup ataması yapılan aday memurun il içindeki görev yeri Sağlık Müdürlüklerince, merkez teşkilatındaki görev yeri ise Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenecektir.

Ataması yapılan personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 62 nci maddesinde belirtilen süre içinde göreve başlamaları gerekmekte olup aksi halde aynı Kanunun 63 üncü maddesi gereği atamaları iptal edilecektir.

Duyuru
İstenen Belgeler
Mal Bildirimi Formu
Atama Başvuru Formu

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 2
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Tavandan Ek Ödemeler Hesaplara Yatırılmaya BaşlandıÖnceki Haber

Tavandan Ek Ödemeler Hesaplara Yatırılma...

Covid-19 Korkusuyla Yaralı Çocuk Ambulanstan İndirildiSonraki Haber

Covid-19 Korkusuyla Yaralı Çocuk Ambulan...

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar