Türkiye'nin İlk ve En Büyük ATT/Paramedik Platformu

 • Dolar 6.8685
 • Euro 7.8021
 • GR ALTIN 399.65
 • ÇEYREK 655.58

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Sürekli İşçi Alımı Sınav Sonuç Duyurusu

Müdürlüğümüz emrinde 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan edilen adayların başvuru ve sözlü sınav süreci tamamlanmıştır.

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Sürekli İşçi Alımı Sınav Sonuç Duyurusu
 • 02 Nisan 2019, Salı 11:51

Müdürlüğümüz emrinde 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan edilen adayların başvuru ve sözlü sınav süreci tamamlanmıştır.

Aday sıralaması belirlenirken, başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde sınav kurulu veya kurullarınca alınan diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenmiştir

Sözlü Sınav sonuçları  02/04/2019  tarihi itibariyle ilan edilmiş olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Sınav sonuçlarına itirazlar 03-05 Nisan 2019 tarihleri arasında, gerekçesini belirtmek kaydıyla dilekçe ile İl Sağlık Müdürlüğüne yapılacaktır. 

 

Yapılan itirazlar sınav kurulları tarafından değerlendirilerek kesinleşmiş listeler 10 Nisan 2019 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayınlanacak olup,  adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

Sınavı asil olarak kazanan adayların atamaya esas belgelerini ve başvuru formunu en geç 10 Nisan 2019  tarihine kadar İl Sağlık Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Sınavı yedek olarak kazanan adaylar evrak teslimi yapmayacaktırAsıl adayların işlemleri tamamlandıktan sonra ihtiyaç duyulması halinde yedek adaylar için yeniden duyuru yapılıp evrak istenecektir.

 

Sınav sonucunda başarılı olan adayın atamasının yapılacağı anlamına gelmemektedir.

 

Başarılı olan adayların atama işlemleri Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırmalarının sonuçlanmasından sonra tamamlanacaktır.

 

Atama işlemleri tamamlandıktan sonra başlayış işlemleri yapılacaktır.
 

SÜREKLİ İŞÇİ EVRAK TESLİM TAKVİMİ

Sınav sonucunun ilanı

02 Nisan 2019

Sınav sonuçlarına itiraz

03 - 05 Nisan 2019

İtirazların incelenmesi, karara bağlanması ve kesin sonuçların  İl Sağlık Müdürlüğünün resmi internet adresinde yayınlanması

08 – 10 Nisan 2019

Sınavı asil olarak kazanan adayların atamaya esas belgelerinin İl Sağlık Müdürlüğüne elden teslim edilmesi

03 - 10 Nisan 2019

 


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARDAN İSTENİLECEK (Göreve Başlama İşlemleri İçin)
ATAMAYA ESAS BELGELER

 

Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinin ihtiyacını karşılamak üzere 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında sürekli işçi kadrosunda görev yapacak personel alımı sınavı sonucunda atanmaya hak kazanan hak sahiplerinden istenecek belgeler;

 

1-  Açıktan Sürekli İşçi Kadrosu Atama Başvuru Formunun (Tükenmez ya da dolma kalemle, silinti, kazıntı olmayacak şekilde doldurulmuş) imzalı aslı.
ÖRNEĞİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

2-  Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, (E-Devlet Kapısından alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir.)

 

3-  Sağlık Raporu (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/7 maddesi gereğince raporda mutlaka akıl hastalığı bulunmadığına dair ibare belirtilmesi gerekmektedir. Bu ibare olmayan raporlar kabul edilmeyecektir.)

 

4-  Adli sicil kaydı belgesi (E- Devlet Kapısından alınan adli sicil belgesi kabul edilecektir.)

 

5-  Mal Bildirimi Formu (Form el yazısı ile önlü arkalı tek nüsha ve kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)
ÖRNEĞİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

6-  Öğrenim  belgesinin  aslı  veya  Noter  onaylı  sureti  (İl  Sağlık  Müdürlüğünce  aslı  görülüp onaylanacaktır.)

 

7-  İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumunu gösterir belge.

 

8-  Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamındaki taleplerden; Ambulans Sürücüsü ile Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi meslekleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS’ye girmiş olup Önlisans mezunları için P93, Lisans mezunları için ise P3 puan türünden en az 60 puan almış olduğunu gösterir belge.

 

9-  Ambulans sürücüsü için ayrıca;

 • En az B sınıfı (manuel vites) sürücü belgesine başvuru tarihi itibariyle 3 yıldan fazla süredir sahip olduğunu gösteren belge,
 • Psikoteknik değerlendirme belgesi,
 • "Ambulans sürücüsü olarak görev yapması, ağır iş yapması ve gece vardiyasında çalışması uygundur" ibaresini içeren sağlık kurulu raporu.

 

10- Güvenlik Görevlisi (silahsız) için ayrıca;

 • Özel Güvenlik Temel Eğitim Belgesi/Özel Güvenlik Kimlik Kartı (silahlı/silahsız) (5188 sayılı Kanun gereği yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarından mezun olanlar ile fakülte veya meslek yüksek okullarının güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun olanlardan özel güvenlik temel eğitim belgesi şartı aranmaz.)

 

11- Şoför (yolcu taşıma) için ayrıca;

 • En az B sınıfı (manuel vites) sürücü belgesine başvuru tarihi itibariyle 3 yıldan fazla süredir sahip olduğunu gösteren belge,
 • Psikoteknik değerlendirme belgesi.
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SÜREKLİ İŞÇİ SÖZLÜ SINAV SONUÇ TUTANAĞI
GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ) *
BAŞARI
SIRASI
BAŞARI PUANI T.C. KİMLİK NO ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ ÖĞRENİM DÜZEYİ ** MEZUNİYET TARİHİ DURUMU ***
1 86,67 542******602 YUNUS AKALIN 23.10.1989 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 18.02.2008 ASIL 
2 85,00 459******938 İBRAHİM ALTINTAŞ 1.08.1997 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 17.06.2016 ASIL 
3 81,67 117******180 FARUK HÜVİYETLİ 15.09.1989 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 1.07.2008 ASIL 
4 79,00 336******468 SERVET BİTER 15.02.1992 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 9.07.2018 ASIL 
5 77,00 351******544 MUHARREM BURAK DOKUYUCU 1.06.1995 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 13.06.2014 ASIL 
6 75,33 221******028 MUHSİN ALİCİ 15.06.1988 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 12.02.2005 ASIL 
7 67,33 380******748 MUHAMMET BORAY TAŞÇILAR 29.11.1991 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 17.06.2011 ASIL 
8 65,67 371******588 OSMAN YILMAZ 28.08.1984 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 12.02.2006 ASIL 
9 64,00 438******802 SERKAN ESEN 22.01.1983 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 26.06.2006 1. YEDEK 
10 64,00 110******996 EMİNE POLAT(Aydınoğulları) 22.03.1992 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 18.06.2000 2. YEDEK 
11 63,67 428******664 TUBA BOSTANCI 29.04.1999 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 9.06.2017 3. YEDEK 
12 62,33 409******464 MEHMET ERGÜN KARAKAŞ 22.03.1992 Önlisans 11.07.2014 4. YEDEK 
13 59,00 232******732 FUNDA SAVCI 30.12.1985 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 14.03.2017 5. YEDEK 
14 55,00 251******596 GÖKHAN KAYA 20.08.1990 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 9.08.2011 6. YEDEK 
15 55,00 273******996 İBRAHİM HALİL BİRANGER 14.08.1994 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 12.06.2015 7. YEDEK 
16 53,67 126******834 SAİT ÖZKANLI 16.12.1988 Lisans 25.05.2015 8. YEDEK 
17 52,00 283******452 AHMET YAVUZ 18.04.1984 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 14.06.2013 BAŞARISIZ 
18 50,33 157******454 HASAN YILDIRIM 22.07.1991 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 10.07.2009 BAŞARISIZ 
19 50,00 533******568 HAKAN ERİŞ 14.02.1992 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 7.07.2012 BAŞARISIZ 
20 48,67 126******374 SEMRA KANTAR 22.05.1985 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 14.06.2002 BAŞARISIZ 
21 48,67 110******140 MURAT BAHATTİN SOYPAK 3.05.1993 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 13.06.2016 BAŞARISIZ 
22 48,67 139******310 HASAN ÇOLAK 7.04.1995 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 29.11.2013 BAŞARISIZ 
23 48,67 364******558 YASEMİN SERAP TÜFEKÇİ 18.02.1999 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 9.06.2017 BAŞARISIZ 
24 47,00 147******370 VEYSEL GÜNEŞ 5.01.1985 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 13.02.2006 BAŞARISIZ 
25 47,00 534******720 BASRİ ÇOBAN 26.04.1993 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 17.09.2012 BAŞARISIZ 
26 45,33 489******596 BEKİR AVGIN 10.03.1986 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 10.06.2005 BAŞARISIZ 
27 42,00 155******052 ERHAN CENGİZ 26.06.1986 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 29.09.2014 BAŞARISIZ 
28 42,00 442******212 HÜSEYİN YALÇIN 17.05.1991 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2012 BAŞARISIZ 
29 38,67 410******794 KAFUR YATKIN 11.05.1993 Lisans 30.05.2016 BAŞARISIZ 
30 38,67 338******494 HALİL İBRAHİM DAĞLI 30.03.1995 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 13.06.2014 BAŞARISIZ 
31 31,67 176******834 FATİH EĞRİBAYAT 23.09.1992 Lisans 23.07.2018 BAŞARISIZ 
32 30,00 443******068 SÜLEYMAN KAYA 23.10.1988 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 15.02.2009 BAŞARISIZ 

 

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SÜREKLİ İŞÇİ SÖZLÜ SINAV SONUÇ TUTANAĞI
KLİNİK DESTEK (DİŞ) *

BAŞARI
SIRASI
BAŞARI PUANI T.C. KİMLİK NO ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ ÖĞRENİM DÜZEYİ ** MEZUNİYET TARİHİ DURUMU ***
1 90,00 410******214 DUYGU SARI 17.02.1998 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 17.06.2016 ASIL 
2 89,00 577******512 İBRAHİM MONIS 3.05.1998 Önlisans 25.06.2018 ASIL 
3 87,33 408******382 İBRAHİM HALİL ÇETİNER 1.02.1997 Önlisans 25.06.2018 ASIL 
4 86,67 191******478 SERAP ATAY 8.08.1997 Önlisans 31.05.2018 ASIL 
5 Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

HABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor
yukarı çık