İlk ve Acil Yardım Teknikerliği Unvan Değişikliği Sınavı Yerleştirme Kurası

İlan Metni, Müracat Edebilecek Personel Listesi ve Münhal Kadrolar yayımlanmıştır. Tercih başvuruları 09.04.2019 tarihi saat 18:00'e kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

İlk ve Acil Yardım Teknikerliği Unvan Değişikliği Sınavı Yerleştirme Kurası
İlk ve Acil Yardım Teknikerliği Unvan Değişikliği Sınavı Yerleştirme Kurası ATTYİZ.BİZ.TR

 İlan Metni, Müracat Edebilecek Personel Listesi ve Münhal Kadrolar yayımlanmıştır.

Tercih başvuruları 09.04.2019 tarihi saat 18:00'e kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır. 

 

YARGI KARARI GEREĞİNCE YAPILAN İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YERLEŞTİRME İLAN METNİ

Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A maddesine tabi olarak görev yapan personelden Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde öngörülen hükümler ve 31/05/2017 tarihli ve 22671628/774.05/165 sayılı Bakanlık Makamı Onayı doğrultusunda Bakanlığımız ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol neticesinde 08/10/2017 tarihinde unvan değişikliği sınavı yapılmıştır.

Unvan Değişikliği Sınavı başarı sıralaması 23/02/2018 tarihinde Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde ilan edilmiştir.

Yargı mercileri nezdinde açılan dava neticesinde puan hesabının yeniden yapılmasına karar verilmiştir. Bu karar neticesinde sınav puanları yeniden hesaplanmış ve başarı listeleri tekrardan oluşturulmuş olup, sınav sonucu ve başarı sıralaması listesi Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet adresinde ilan edilmiştir.

Bu işlemler sonucu ekli listede başarılı olan personelden, ekte belirtilen münhal kadrolar için tercihler alınacak olup, yerleştirme işlemi  16/04/2019  Salı günü noter huzurunda yapılacaktır.

 

1. Yerleştirme işlemleri için tercih başvuruları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

2. Başvurular, 02 Nisan 2019 Salı günü başlayıp 09 Nisan 2019 Salı günü saat 18:00’de sona erecektir.

3. Adaylar PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirdikten sonra “Başvuru Formunu” imzalayarak ilan edilen takvim çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya/ANKARA olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir.

4. Elden yapılacak teslimler, bizzat başvuru sahibi tarafından veya noterlerce vekâlet verilen kişiler tarafından yapılacaktır. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır.

5. Tercih başvurusu yapan adayların kura son başvuru tarihine kadar başvurularını kesinleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular kesinleştirildikten sonra tercihler üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır.

6. Adaylar sınava başvurduğu unvan ve branşta yerleştirme işlemine esas ilan edilen münhal yerlere en fazla on (10) adet tercihte bulunulabilecek olup tercihleri doğrultusunda başarı sıralaması esas alınarak yerleştirme işlemi yapılacaktır.

7. Tercihlerine yerleşemeyen adaylardan genel kuraya katılma talebinde bulunanlar için boş kalan münhal yerlere genel kura ile yerleştirme işlemi yapılacaktır.

8. Gönderilen belgelerin hangi sebeple olursa olsun Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

9. İlan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirmeyen ve başvuru formunu göndermeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

10. Bu kura için açılmış olan münhal kadrolar il bazında ilan edilmiştir.

11. Adayların yerleştirme işlemleri 16 Nisan 2019 Salı günü bilgisayar ortamında noter huzurunda yapılacaktır.

12. Bu yerleştirme sonucu yerleşenlerin mükteseplerine uygun kadrolara atamalarının yapılması, mükteseplerine uygun kadro derecesi bulunamaması hâlinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 45 inci maddesine göre ve münhal bulunan diğer kadro derecelerine atamaları yapılacaktır. Bu şekilde de atama imkânı olmayanların ise hakları saklı kalmak kaydıyla durumlarına uygun kadro iptal/ihdas yapıldıktan sonra atamaları gerçekleştirilecektir.

13. Ataması yapılan personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 62. ve 63. maddelerinde düzenlenen süreler içerisinde göreve başlamakla yükümlüdür. Mezkur maddelerde belirtilen sürelerde göreve başlamayan personelin atamaları iptal edilecektir.

14. Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 15. maddesinin 4. fıkrasında yer alan:“Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavlarının geçersiz sayılması veya bu sebeple atamalarının iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren 6 (altı) aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 13 üncü maddeye göre Bakanlıkça belirlenen yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılır.” hükmü doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

15. Unvan değişikliği sınavı sonucunda atanan personel mazeret halleri hariç atandıkları yerde en az iki (2) yıl süre ile fiilen görev yapmadıkça nakil talebinde bulunamayacaktır.

16. Personelin, unvan değişikliği sınavına başvurusu sırasındaki beyanı esas kabul edildiğinden, yerleştirme sonucu yerleşenlerden, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadarki dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak; atama yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ İÇİN YARGI KARARI GEREĞİ YAPILAN İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI MÜNHAL KADROLARI
UNVANADI BRANŞADI BİRİMADI MÜNHAL SAYISI
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM ADANA SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 52
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM ADIYAMAN SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 4
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM AFYONKARAHİSAR SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 10
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM AĞRI SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 10
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM AKSARAY SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 3
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM AMASYA SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 7
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM ANKARA SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 37
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM ANTALYA SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 21
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM ARDAHAN SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 2
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM ARTVİN SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 6
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM AYDIN SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 14
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM BALIKESİR SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 27
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM BARTIN SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 2
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM BATMAN SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 19
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM BAYBURT SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 9
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM BİLECİK SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 2
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM BİNGÖL SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 2
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM BİTLİS SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 5
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM BOLU SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 2
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM BURDUR SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 9
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM BURSA SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 25
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM ÇANAKKALE SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 1
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM ÇANKIRI SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 6
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM ÇORUM SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 8
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM DENİZLİ SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 3
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM DİYARBAKIR SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 16
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM DÜZCE SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 8
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM ELAZIĞ SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 4
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM ERZİNCAN SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 3
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM ERZURUM SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 17
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM ESKİŞEHİR SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 3
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM GAZİANTEP SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 36
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM GİRESUN SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 5
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM GÜMÜŞHANE SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 7
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM HAKKARİ SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 2
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM HATAY SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 29
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM IĞDIR SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 8
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM ISPARTA SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 11
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM İSTANBUL SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 115
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM İZMİR SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 35
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM KAHRAMANMARAŞ SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 18
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM KARABÜK SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 7
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM KARAMAN SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 2
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM KARS SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 1
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM KASTAMONU SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 2
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM KAYSERİ SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 13
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM KIRKLARELİ SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 1
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM KIRŞEHİR SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 11
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM KİLİS SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 4
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM KOCAELİ SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 12
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM KÜTAHYA SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 6
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM MALATYA SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 3
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM MANİSA SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 17
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM MARDİN SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 6
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM MERSİN SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 4
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM MUĞLA SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 9
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM MUŞ SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 2
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM NEVŞEHİR SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 8
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM NİĞDE SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 3
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM ORDU SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 15
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM OSMANİYE SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 9
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM RİZE SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 6
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM SAKARYA SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 8
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM SAMSUN SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 6
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM SİNOP SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 11
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM SİVAS SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 19
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM ŞANLIURFA SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 21
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM ŞIRNAK SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 2
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM TEKİRDAĞ SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 13
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM TOKAT SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 10
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM TRABZON SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 7
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM TUNCELİ SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 1
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM VAN SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 27
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM YALOVA SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 5
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM YOZGAT SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 5
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM ZONGULDAK SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 7
TOPLAM 886

 

İlan Metni
Müracat Edebilecek Personel Listesi
Münhal Kadrolar
 

 

#İlk ve Acil Yardım Teknikerliği #Unvan Değişikliği Sınavı #Müracat Edebilecek Personel Listesi #Münhal Kadrolar #Sağlık Bakanlığı #Unvan Değişikliği #Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Dikkat ! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Yorum Yaz...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
31 yaşındaki hemşire araçta ölü bulundu
31 yaşındaki hemşire araçta ölü bulundu
Hemşire, Antalya'daki kazada hayatını kaybetti
Hemşire, Antalya'daki kazada hayatını kaybetti