capa escort istanbul escort istanbul escort
kadikoy escort

DPB'den Sağlık Bilimleri Lisansiyeri Açıklaması

Kamuajans.Com – Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından "Üniversitelerin çocuk gelişimi ve ev yönetimi bölümü ile bu bölüme eşdeğer olan diğer programlanndan mezun olan ilgililerin sağlık bilimleri lisansiyeri unvam kullanıp kullanamamalan" hususunda 19/01/2018 tarihinde oluşturulan yeni karar doğrultusunda, Bakanlığınızda anılan tarihten önce veya sonra çeşitli memur kadrolarında göreve başlamış bulunan personelin, bu Karara istinaden sağlık bilimleri lisansiyeri olarak değerlendirilip değerlendirilmeyecekleri ve 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün A fıkrasının beşinci bendi uyarınca hizmete giriş derece ve kademesine bir derece eklenmesi uygulamasından yararlanıp yararlanamayacaktan hususunda görüş talep eden ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

DPB'den Sağlık Bilimleri Lisansiyeri Açıklaması
DPB'den Sağlık Bilimleri Lisansiyeri Açıklaması ATTYİZ.BİZ.TR

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün A fıkrasının 5 inci bendinde; "Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil) Biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar." hükmüne yer verilmiş olup, mezkur Maddede sayılan unvanlan haiz olanlann veya dört yıl ve daha fazla öğrenim gören sağlık bilimleri lisansiy erlerinin çalıştıktan hizmet sınıfına bakılmaksızın giriş derece ve kademelerine 1 derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınacaktan açık bir şekilde belirtilmiştir. Diğer yandan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43 üncü maddesinin (b) bendinde;

"Aynı meslek ve bilim dallarında eğitim-öğretim yapan üniversitelerde eğitim-öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların ayın ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir..." hükmüne yer verilmek suretiyle öğrenimden sonra kazanılan unvanlann aynı ve elde edilen haklann eşdeğer sayılması hususunda Yükseköğretim Kumlu yetkili kılınmıştır.

Mezkur yetkiye istinaden, Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı 19/01/2018 tarihli ve 5195 sayılı yazısında, "Çocuk gelişimi ve çocuk sağlığı ve gelişimi" programı mezunlannın sağlık bilimleri lisansiyeri unvanım kullanabileceklerine ve söz konusu programlann birbirine eşdeğer olduğuna; çocuk gelişimi ve ev yönetimi bölümü, çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi bölümü, çocuk gelişimi ve okul öncesi öğretmenliği programı, çocuk gelişimi ve aile ekonomisi yaygın eğitim bölümü, çocuk gelişimi ve ev ekonomisi bölümü, çocuk gelişimi ve ev yönetimi eğitimi bölümü, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği bölümü, çocuk sağlığı ve eğitimi programı mezunlarının ise sağlık bilimleri lisansiyeri unvanını kullanmalarının uygun olmadığına karar vermiş olup, ayrıca geçmişe yönelik bir hak kaybının yaşanmaması için bu Karann 17/01/2018 tarihinden itibaren geçerli olduğuna karar vermiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

- Üniversitelerin çocuk gelişimi ve ev yönetimi bölümü ile bu bölüme eşdeğer olan diğer programlanndan 17/01/2018 tarihinden önce mezun olmuş ve bu tarihten önce Bakanlığınızda çeşitli memur kadrolarına atanmış olan personelin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından verilen 19/01/2018 tarihli Kararda; ".. .geçmişe yönelik bir hak kaybının yaşanmaması için bu Kararın 17/01/2018 tarihinden itibaren geçerli olduğuna..." ifadesi doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun Ortak Hükümler bölümünün 36 ncı maddesinin A fıkrasının beşinci bendi gereğince hizmete giriş derece ve kademesine bir derece eklenmesi uygulamasından yararlanabilecekleri,

- Üniversitelerin çocuk gelişimi ve ev yönetimi bölümü ile bu bölüme eşdeğer olan diğer programlarından 17/01/2018 tarihinden önce mezun olmakla birlikte, anılan tarih sonrasında memuriyete atanmış olan personelin, Yükseköğretim Kumlu Başkanlığı tarafından verilmiş bulunan 19/01/2018 tarihli Kararda "sağlık bilimleri lisansiyeri sayılmamaları" sebebiyle, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun Ortak Hükümler bölümünün 36 ncı maddesinin A fıkrasının beşinci bendi gereğince hizmete giriş derece ve kademesine bir derece eklenmesi uygulamasından yararlanamayacak! an, mütalaa edilmektedir.

#Sağlık Bilimleri #Lisansiyer #DPB #Devlet Memurlan Kanunu #Yükseköğretim Kurumu #Devlet Personel Başkanlığı
Yorum Yaz...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Damar yolu açtığı hasta darp etti
Damar yolu açtığı hasta darp etti
112 Acil'i Arayıp Gelin Cesedimi Alın Dedi!
112 Acil'i Arayıp Gelin Cesedimi Alın Dedi!