Sağlık Bakanlığı’ndan Sözleşmesi Sona Erecek Personel Ücreti Hakkında Açıklama

663 sayılı KHK’nın geçici 15.Maddesine göre sözleşmesi sona eren ve 25 Kasım 2017 tarihi itibari ile de görevleri sona eren Sözleşmeli Personelin ücret ödemeleri hakkındaki duyuru yayımlandı

Sağlık Bakanlığı’ndan Sözleşmesi Sona Erecek Personel Ücreti Hakkında Açıklama
Sağlık Bakanlığı’ndan Sözleşmesi Sona Erecek Personel Ücreti Hakkında Açıklama ATTYİZ.BİZ.TR

663 sayılı KHK’nın geçici 15.Maddesine göre sözleşmesi sona eren ve 25 Kasım 2017 tarihi itibari ile de görevleri sona eren Sözleşmeli Personelin ücret ödemeleri hakkındaki duyuru yayımlandı

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Müsteşarlık

Sayı : 39608046/

Konu : Sözleşmeli Personel Ücret Ödemesi

………….. VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

25/08/2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılarak Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların teşkilatı yeniden düzenlenmiştir.

663 sayılı KHK’nın (mülga) 33 üncü maddesine göre kamu hastaneleri birlikleri genel sekreterlikleri ile birliklere bağlı sağlık tesislerinde sözleşme imzalamış ancak Geçici 15 inci maddeye göre sözleşmesi sona eren ve üç ayı geçmemek üzere yeni görevlendirmeler yapılıncaya kadar aynı şartlarda görev yapan personelin görevleri 25 Kasım 2017 tarihi itibariyle sona erecektir.

Söz konusu personele ücret ödenmesine ilişkin aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

 

I) Sözleşmesi 25 Kasım 2017 tarihinde veya bu tarihten önce sona eren ve aylıksız izinli olduğu kadroda 663 sayılı KHK’nın 42 nci maddesinin onikinci fıkrasında öngörülen bir aylık süre içinde henüz göreve başlamayan personelle ilgili olarak;

A-Sözleşmesi herhangi bir suretle 25 Kasım 2017 tarihinden önce sona eren ve yeni sözleşme imzalayacak personele;

1-Sözleşmenin sona erdiği tarih ile yeni sözleşme imzaladığı tarih arasına ilişkin herhangi bir ödeme yapılmaması,

2-Yeni sözleşme imzaladığı tarih ile sözleşme imzaladığı tarihi takip eden aybaşı arası kist maaş hesaplanması,

3-Kıst ödemeye ilişkin emekli keseneği yönünden;

a)Mülga 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi personelden kesenek alınmaması,

b) 5510 sayılı Kanuna tabi genel sağlık sigortalısı olan personelden prime esas kazanç üzerinden prim kesilmesi,

B) Sözleşmesi 25 Kasım 2017 tarihinde sona eren ve 26 Kasım 2017 tarihinden itibaren yeni sözleşme imzalayacak personele;

1-25 Kasım ile yeni sözleşme imzaladığı tarih araşma ilişkin herhangi bir ödeme yapılmaması,

2-Yeni sözleşme imzaladığı tarih ile sözleşme imzaladığı tarihi takip eden aybaşı arası kist maaş hesaplanması,

3-Kıst ödemeye ilişkin emekli keseneği yönünden;

a)Mülga 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi personelden kesenek alınmaması,

b) 5510 sayılı Kanuna tabi genel sağlık sigortalısı olan personelden prime esas kazanç üzerinden prim kesilmesi,

II) Sözleşmesi 25 Kasım 2017 tarihinde sona erecek personel açısından;

1-15 Kasım – 25 Kasım arası 11 günlük kist sözleşme ücreti ödenmesi,

2-Kist ödemeye ilişkin emekli keseneği yönünden;

a-Mülga 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi personelden tam kesenek kesilmesi,

b-5510 sayılı Kanuna tabi genel sağlık sigortalısı olan personelden prime esas kazanç üzerinden prim kesilmesi,

III) Sözleşmesi 25 Kasım 2017 tarihinde veya bu tarihten önce sona eren ve yeni bir sözleşme imzalamayarak aylıksız izinli olduğu kadroda 663 sayılı KHK’nın 42 nci maddesinin onikinci fıkrasında öngörülen bir aylık süre içinde göreve başlayan personelle ilgili olarak;

1)Sözleşmenin sona erdiği tarih ile göreve başladığı tarih arasına ilişkin herhangi bir ödeme yapılmaması,

2) Göreve başladığı tarih ile göreve başladığı tarihi takip eden aybaşı arası kist maaş hesaplanması,

3) Kist ödemeye ilişkin emekli keseneği yönünden;

a)Mülga 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi personelden kesenek alınmaması,

b)5510 sayılı Kanuna tabi genel sağlık sigortalısı olan personelden prime esas kazanç üzerinden prim kesilmesi,

IV) Kamu hastane birlikleri ve hastanelerin sözleşmeli pozisyonlarında istihdam edilen ve 209 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesine göre Döner Sermaye Sabit Ödemesi (DSSÖ) yapılan tabiplerin 15 Kasım 2017 tarihinde DSSÖ’lerinin 11 günlük hesaplanması, 5510 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesine göre sigorta priminin tam kesilmesi,

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak görev yapmakta iken 663 sayılı KHK’nın 42 nci maddesinin onikinci fıkrası hükmüne göre sözleşmeli statüde istihdam edileceklere kuramlarınca peşin olarak ödenen aylıkları için borç çıkarılmayacak kurumlar arası mahsuplaşma yapılmayacak ve sözleşme ücretleri takip eden aybaşı itibarıyla ödenmeye başlanacaktır.

Bilgilerini ve gereği rica ederim.

#Sağlık Bakanlığı #Bağlı Kuruluşların Teşkilat #Kanun Hükmünde Kararname #Bakanlık ve Bağlı Kuruluşlar
Yorum Yaz...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Uzman Dr. Nihat Zincir evinde ölü bulundu...
Uzman Dr. Nihat Zincir evinde ölü bulundu...
Başsavcılık 3 ayrı suçtan soruşturma başlattı
Başsavcılık 3 ayrı suçtan soruşturma başlattı