Metin Memiş Toplu Sözleşme’nin ve Toplumsal Sözleşme’nin Güçlü Paydaşıyız
Advert
Toplu Sözleşme’nin ve Toplumsal Sözleşme’nin Güçlü Paydaşıyız
Metin Memiş

Toplu Sözleşme’nin ve Toplumsal Sözleşme’nin Güçlü Paydaşıyız

 

Malum olduğu üzere, kısa süre önce sonuçlandırdığımız 2012 yılı toplu sözleşme gö­rüşmeleriyle kamu sendikal tarihinde yeni bir döneme adım atmış bulunuyoruz. Yeni dönemin ilk toplu sözleşme görüşmelerinde hizmet kolu­muzda bulunan 400 bini aşkın sağlık ve sosyal hizmet çalışa­nı adına yeni kazanımlar elde etmek için, Sağlık-Sen yetkili sendika olarak çalışanları en üst düzeyde temsil etmenin haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz.

 

Bu döneme, başta Memur-Sen Konfederasyonu olmak üzere, Sağlık-Sen’imizin ve Memur-Sen’e bağlı sendikala­rımızla birlikte yaptığımız mü­cadelelerle hangi zorlu yollar­dan, nasıl geçerek geldiğimizi, gerek sözlü, gerekse de sizlerle paylaştığımız kurumsal yayın­larımızda da dile getirmiştik.

 

Elbette ki, Türkiye’nin de­mokratikleşmesinde fikir ve aksiyon birliğine sahip bir sivil toplum örgütü olarak, kamu çalışanları için kazandığımız Toplu Sözleşme Hakkı bir bü­yük mücadelenin sonucu ve kamu çalışanları adına önemli bir dönüm noktasıdır.

 

Tüm bu gelişmeler ışığın­da genel bir çerçeve çizersek; 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası ile sendikal haklarımızın, 1960, 70 ve 80 darbelerinin kalıntısı ve 28 Şubat uzantısı dayatmacı yasa ve düzenlemelerle milletimi­zin canına okuyan militarist yaklaşımlar ve anti-demok­ratik uygulamaların bertaraf edilmesinde ülke genelinde toplumsal sorumluluğun güç­lü paydaşı olduk.

 

Bu bağlamda, ‘demokra­si ve özgürlükler’ konusun­da ‘Ortak Akıl Mitingleri’yle üyelerimiz ve milletimiz adı­na aldığımız inisiyatifi, yine kararlı duruşumuzdan taviz vermeden, 12 Eylül 2010 re­ferandumuna ‘Evet’ diyerek perçinledik ve Türkiye’mizin demokratik yarınlarına giden yolunun üzerindeki “çakıl taşlarının” temizlenme­sine öncülük ettik. Bu öncü duruşumuz, mil­letimiz, ‘toplumsal sözleşme’si olan yeni sivil bir Anayasa’ya kavuşuncaya kadar da aynı samimiyet ve kararlılıkla de­vam edecektir.

 

Eğer bugün Kamu Sendi-kacılığı’nda sade­ce görüşmeye dayalı bir kara dönem kapanıp, artık “toplu sözleşmeye” dayalı bir yeni dönem açılmışsa.. Eğer bugün Türkiye ‘derin’ suskun­luklarından yavaş yavaş kur­tulmaya devam ediyorsa, bu hiç kuşku yok ki, sendikamızın da içinde bulunduğu Memur-Sen’in ve bütün teşkilatlarının toplumsal sorumluluk bilin­ciyle yüreklerini ortaya koya­rak kazandığı zaferi ve eseri­dir.

 

Destan okumak başka, ‘destan yazmak’ başkadır. Çünkü destanlar, kolay ya­zılmaz, kolay kolay da yazı­lamaz… Yazmak; emek ister, donanım ister, sabır ister… Parlak zihinler, engin görüş açıları ister… Vatanın selame­tini, milletin huzur ve refahını önceleyen dopdolu yürekler ister… Destanları, ancak ve ancak kolları tüm insanlığı kucaklayacak kadar açık, ‘der­dini seven’ ‘kahramanlar’ ya­zar…

 

Dolayısıyla bugün, Kamu sendikal hareketi, çalışanına da, temsilcisine de fayda ver­mez, mücadele ruhu olmayan, çözümsüzlük üzerine örülmüş, deyim yerindeyse posası çık­mış ‘slogan sendikacılığı’ndan; emeğin ve ekmeğin, demokra­si ve özgürlüklerin kontrolünü ‘paşa gönüllerine göre’ elle­rinde tutanların ‘prangaların­dan’ kurtulmuşsa, evet bu bir aydınlık davaya inanmış ve adanmışların işidir.

 

Hep birlikte inanarak mücadele ettik ve başar­dık…

 

Sağlık-Sen olarak, anlaşmazlıkla sonuç­lanmasına rağmen, toplu sözleşme ma­sasına taşıdığımız ve elde ettiğimiz ta­leplerimizle birlikte, masada görüştüğümüz ancak mutabakat met­nine yansıtılmayan talep­lerimizin önemli bir kısmını da Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nda gündeme getirdik, Konfederasyonumuzun orta­ya koyduğu genel tavır çerçe­vesinde, ‘şerh’ koyarak imzala­dığımız mutabakat metninde yer almasını sağladık.

 

Buna göre, Sağlık ve Sos­yal Hizmet Çalışanları’nın hak ve talepleri ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı tarafından, çalışanlarımızın mali ve sosyal hakları açısından ağır çalışma şartlarının iyileştirilmesine yö­nelik her gün bir yenisi ekle­nen genelge ve düzenlemeler, Sağlık-Sen’in, toplu sözleşme masasındaki, işte bu kararlı ve ısrarcı tutumunun çalışma ha­yatına yansımasının büyük bir örneğidir.

 

Sonuç olarak, sağlık siste­mindeki sorunlardan, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarına her alanda gün­demi belirleyen, üretken bir sendikal anlayış içinde hareket eden Sağlık-Sen, 175 bine ula­şan üye sayısıyla, bundan son­ra da sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarının çö­zümüne katkı sunarak, sonuç odaklı sendikal mücadelesini sürdürmeye devam edecektir. Saygılarımla…

rokettube rokettube cialis fiyat Kimdir recep tayyip erdoğan kimdir? sevişmeli porno viga 50000

Yorum Yaz...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Başbakan Yıldırım: Hekime şiddet asla tasvip edilemez
Başbakan Yıldırım: Hekime şiddet asla tasvip edilemez
FETÖ sanığı eski hemşireye hapis cezası
FETÖ sanığı eski hemşireye hapis cezası