Teröre karışan memurlar cezalandırılacak mı?
Advert

Teröre karışan memurlar cezalandırılacak mı?

Başbakanlık, terör örgütleri ve legal görünüm altında illegal faaliyet yürüten yapılarla ilişkisi olan kamu çalışanlarına yönelik yapılacakları açıklayan bir genelge yayınladı!

Teröre karışan memurlar cezalandırılacak mı?

Başbakanlık terörle mücadele kapsamında bir adım daha attı. Başbakanlık “Milli Güvenliği Tehdit Eden Örgüt ve Yapılarla İrtibatlı Kamu Çalışanları Hakkında” genelgesiyle illegal terör faaliyetlerinde bulunan memurlara yapılacakları açıkladı. 
 
Bu açıklamalarla terör örgütlerine, faaliyetlerine destek veren memurlar hakkında yasal işlemler başlatılacak. 
 
GENELGE NE İÇERİYOR? 
 
Başbakalığın yayınladığı 2016/4 sayılı “Milli Güvenliği Tehdit Eden Örgüt ve Yapılarla İrtibatlı Kamu Çalışanları Hakkında” genelgesine göre terör örgütleri, legal görünüm altında illegal faaliyet yürüten yapılar, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgüt ve yapılarına kullandıran, terörle mücadeleyi engelleyen kamu çalışanlarının hakkında ki gerekli işlemleri  yetkili amirler tarafından ivedilikle yapılması kararlaştırıldı. 

Bu kapsamda suç teşkil eden fiillere ilişkin durumlar yetkili amirler tarafından adli mercilere iletilecek. 
 
Ayrıca hizmet alımı ihalesiyle istihdam edilen personel için de bu mevzuat geçerli olacak. 


İŞTE O GENELGE 

Başbakanlıktan: 

Konu : Milli Güvenliği Tehdit Eden Örgüt ve Yapılarla İrtibatlı Kamu Çalışanları Hakkında 

GENELGE 

2016/4 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti; ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü, milli güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, Devlet otoritesini zaafa uğratmayı amaçlayan, iç ve dış güvenliği bozmaya çalışan, vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini yok etmeye yönelik eylem ve saldırılarda bulunan terör örgütleri veya legal görünüm altında illegal faaliyet yürüten yapılarla mücadelesini hukuki zeminde etkin bir şekilde yürütmektedir. 

Anayasal bir hakkın kullanımı sonucu kamu hizmetine giren ve Devlet adına millete hizmetle yükümlü olan kamu çalışanlarının (İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerinde çalışanlar dâhil) en önemli vasıfları, dürüstlük, tarafsızlık ve Anayasa ile kanunlara bağlılıktır. 

Kamu çalışanlarının hizmet içi ve dışındaki davranışlarının, resmi sıfatlarının gerektirdiği niteliklerle bağdaşır olması zorunludur. Devletin ve ülkenin menfaatlerini korumakla yükümlü olan kamu çalışanlarının; Anayasaya ve kanunlara sadakatle hareket etmeleri, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak, davranışlarıyla kendilerine duyulan güveni zedelememeleri gerekmektedir. Bu çerçevede kamu çalışanları, kanunların suç saydığı eylemleri işlemek amacıyla kurulan örgüt veya yapılarla hiçbir şekilde ilişki içine giremez; bu yönde faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya demeğe katılamaz ya da bunlara yardım ve yataklık edemezler. 

Kamu çalışanları, ilgili mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde yalnız hiyerarşik amirleri tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü olup bu görevlerin ilgili mevzuata göre yürütülmesinden yalnız amirlerine karşı sorumludurlar. Amirler ise maiyetlerinde çalışanların görevlerini Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirip getirmediğini takip ve kontrol etmekle yükümlüdürler. 

Kamu hizmetine girme hakkı da dahil olmak üzere, Anayasada yer alan haklardan hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan hukuk devletini ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz. Nitekim bu tür faaliyetler, kanunlarda adli ve idari nitelikte yaptırım gerektiren fiiller olarak düzenlenmiştir. 

Bu itibarla; 

-Terör örgütleri veya legal görünüm altında illegal faaliyet yürüten yapılarla ilişki kuran veya eylem birliği içerisinde olan, 

-Bu örgüt ve yapıların emir ve talimatıyla hareket eden, 

-Bu örgüt ve yapılara yardım eden, 

-Kamu imkan ve kaynaklarını bu örgüt veya yapıları desteklemeye yönelik kullanan veya kullandıran, 

-Bu örgüt veya yapılarla mücadeleyi engelleyen, 

-Bu örgüt veya yapıların propagandasını yapan, 

kamu çalışanları hakkında ilgili mevzuatı çerçevesinde idari nitelikteki işlemler yetkili amirler tarafından ivedilikle yapılacaktır. Suç teşkil eden fiiller yönünden ise durum ivedilikle adli mercilere bildirilecektir. 
Yukarıda belirtilen hususlar personel çalışmasına dayalı hizmet alımı ihalesiyle istihdam edilen personel hakkında da ilgili mevzuatı çerçevesinde titizlikle uygulanacaktır. 

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim. 

Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan 
 

#Memur #Terör #Suç #Ceza #Genelge #Başbakanlık #İmza #Ahmet Davutoğlu
Yorum Yaz...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Şık:Türkiye’yi kanser eden ürünler! İşte zehir listesi
Şık:Türkiye’yi kanser eden ürünler! İşte zehir listesi
UMKE’nin Afrin şehidine vefa
UMKE’nin Afrin şehidine vefa